Activiteiten

Home » Activiteiten

Onze activiteiten

Organisatie coaching en begeleiding in al z'n facetten. Na vele jaren als middel- en senior manager gewerkt te hebben, ben ik in 2016 op reis gegaan en heb ik mezelf steeds verder verdiept en bekwaamd in de grote diversiteit aan facetten van mens en organisatie. Deze reis heeft me doen groeien als mens en een grote diversiteit aan kennis en ervaringen opgeleverd, waardoor ik nu sta waar ik sta: Een ervaren en breed geschoolde begeleider op het snijvlak van mens en organisatie.

Samen met onze partners kunnen we je bij een veelvoud aan thema's zoals organisatie- en veranderkunde, agile belonen, (HR)(interim)management, bedrijfseconomie, techniek, leiderschap, maar ook in coachings, begeleiding, test en hr tools.

Hier onder zie je een weergave van de meest relevante zaken:

Leergang Systemisch Werken & Organiseren.

Vol trots starten wij op 25 maart 2022 in samenwerking met John Sas van Sasinerga de leergang Systemisch Werken & Organiseren. De leergang zal op tien vrijdagen verdeeld over 1 jaar georganiseerd worden bij KAS in Woerden.

Systemisch werk is een psychologische methodiek die ons uitnodigt om op een totaal andere manier te kijken naar onze levensloop, patronen en blokkades. Met praktische werkvormen ga je jouw familie- en organisatiegeschiedenis ijken en waar nodig, opnieuw ordenen. Dit resulteert vaak in het innemen van je gezonde plek hier en nu, in werk en leven, met meer invloed op eigen keuzes. Elke themadag van de leergang biedt veel ruimte om persoonlijke ervaringen door te werken. Dit alles in een prettige, speelse en veilige setting.

Deze leergang is geschikt voor iedereen die zich beroepshalve wil verdiepen in de principes van systemisch werk in prive- en organisatiesystemen en de mogelijkheden wil ontdekken om dit in het dagelijkse leven en de organisaties waarin gewerkt wordt toe te passen. Tijdens de leergang neem je jouw persoonlijke- en werkachtergrond én ervaringen mee in de groep waardoor het leren met elkaar geïntensiveerd wordt. 

Is je interesse gewekt? We voorzien je graag van meer informatie!

Sasinerga en komotion coaching

L

Laurens-leest-boek

Organisatie - teamcoaching.

Organisaties en teams zijn sociale systemen waarin veel ongeschreven, onzichtbare wetten en krachten hun werk doen. Lukt het maar niet om zaken op te lossen? Keren bepaald patronen steeds terug? Soms vertraagt een team of stolt de energie zonder dat het precies duidelijk is waar deze symptomen vandaan komen, maar is e.e.a. wel merk- en voelbaar. Samen inventariseren we jouw ontwikkel- of begeleidingsvraagstuk waarna we op zoek gaan naar de oorzaken van de geconstateerde symptomen.

Ko-Motion Coaching is LVSC gecertificeerd en geregistreerd Organisatie begeleider.

Continue verbeterprojecten. Lean Green belt.

Lean is veel meer dan alleen KPIs managen en deze steeds verbeteren. Sterker nog het gaat in hoofdzaak over de vraag "Hoe bouwen we een cultuur van continue verbeter in onze organisatie".

Zoals alle organismes zijn ook organisaties continue in beweging. Helaas ontstaan soms ook gewoontes die de organisatie niet perse helpen. Als gecertificeerd Lean Greenbelt ondersteun ik organisaties bij het analyseren en verbeteren van processen en gedrag. Vaak beginnen deze vraagstukken met het gevoel dat er ergens in een proces veel tijd of energie verloren gaat.

grüner Gürtel
Logo-Bureau_Baarda

Bureau Baarda, Wendbaar belonen in veranderlijke tijden.

We leven in veranderlijke tijden waarin alles om ons heen veranderd. Als organisatie wil je hier in mee kunnen bewegen. De klassieke salaris en beoordelingssystemen zijn vaak te complex, ondoorzichtig en star om hier “agile” in mee te kunnen bewegen. Dit leid bijna altijd tot onderlingen discussies en gedoe. Met behulp van de Agile belonen systematiek van Bureau Baarda verdwijnt “the money-thing off the table” en stel je jouw bedrijf in staat om flexibel te worden, ook qua salaris en ontwikkeling van personeel. Door het salaris eerlijk en transparant te maken vormt het niet langer onderwerp van gesprek. De aandacht verschuift hierdoor naar ontwikkeling en groei.

Semco Style / Werkgeluk deskundige

Ricardo Semler, schreef meerdere boeken over werkgeluk en democratische bedrijfsvoering. Samen met het Semco Style Institute brachten ze de geleerde lessen in kaart en trainde hij diverse consultants, waarvan ik me er een mag noemen.

Semco logo
AEM-ACT cube

AEM / ACT-cube Teamverhoudingen.

De AEM en ACT cube helpen je om inzicht te krijgen in het natuurlijke gedrag van jouw teamleden en je teams onderling. Door de deelnemers of teams in een driedimensionaal model te plotten ontstaat inzicht in de verschillen binnen en tussen teams, waarmee er een goed vertrekpunt ontstaat om aan de slag te gaan met de knelpunten.

Systemisch werken en leven.

We zijn allemaal onderdeel van meerdere natuurlijke (sociale) systemen zoals ons gezin van herkomst, onze familie, ons dorp, ons land enzovoorts. Elk afzonderlijk systeem kent wetten, maar wat als er een onbalans in het systeem geslopen is? Soms ligt hier de oorzaak van hardnekkige uitdagingen.

Laurens-leest-boek
Certificaat test 2

Werkgelukdeskundige.

Het is inmiddels bekend dat gelukkige medewerkers leiden tot lager ziekteverzuim, hogere productiviteit, innovatiekracht en dus beter presterend bedrijf. Een goed presterend bedrijf leid tot tevreden klanten en hogere resultaten. Maar hoe regel je dat nou in, in jouw organisatie?